NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/260/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/260/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości lub ich części, wyszczególnionymi
w załączniku do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLI/260/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (272kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 12:28:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283