NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/259/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępności do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) uchwala się co następuje :

Uchwała nr XLI/259/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic, w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępności do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) uchwala się co następuje :


§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargę na Burmistrza Lubniewic uznaje się za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnianiu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała nr XLI/259/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (279kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 12:24:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341