NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/254/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 listopada 2022w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:

Uchwała nr XL/254/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:


§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok, ogłoszoną
w komunikacie Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2023  (Monitor Polski z 2022 r., poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 kwintal do kwoty 66,00 zł za1 kwintal żyta.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała  podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XL/254/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. (225kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2341 z dnia 2022-11-23

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 10:57:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306