NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/248/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 października 2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559.),uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/248/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 października 2022


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559.),uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale XXXII/201/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

Uchwała nr XXXVIII/248/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 października 2022 r. (622kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 października 2022, 13:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367