Uchwała nr XXXVII/241/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 września 2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/241/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 września 2022


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art 10 ust. 1, art. 10 g i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
1. W celu realizowania wspólnych przedsięwzięć wychodzących poza granice administracyjne gmin i zwiększenia możliwości oddziaływania projektów unijnych wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Lubniewice porozumienia międzygminnego z gminami Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
2. Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030  obejmującego gminy Lubniewice, Bledzew, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym.
3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Lubniewice funkcji lidera porozumienia międzygminnego i reprezentowania stron porozumienia na zewnątrz.

§ 2. 
Szczegółowe zasady współpracy zostały określone w porozumieniu międzygminnym zawartym pomiędzy gminami, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XXXVII/241/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 września 2022 r. (398kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 września 2022, 10:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118