Uchwała nr XXXVI/237/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVI/237/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. 
Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2021 r.,
2. sprawozdaniem finansowym za 2021 r.,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2021 r.,
4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,  udziela się Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                        Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/237/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (295kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 14:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119