Uchwała nr XXXVI/235/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/235/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Lubniewice za 2021 rok oraz po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Lubniewicach udziela Burmistrzowi Lubniewic wotum zaufania.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                           Przewodniczący
                                                               Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                       Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/235/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (287kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 14:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89