Uchwała nr XXXVI/231/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej cofnięcia złożonego wypowiedzenia umowy dzierżawy.Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/231/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej cofnięcia złożonego wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu petycję nr OR.15.1.2022 z dnia 11 maja 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się za niezasadną.

§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXXVI/231/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (271kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:47:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83