Uchwała nr XXXVI/230/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uruchomienia rejsów promu pasażerskiego po jeziorze Lubiąż i jeziorze KrajnikNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 244 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/230/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uruchomienia rejsów promu pasażerskiego po jeziorze Lubiąż i jeziorze Krajnik

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 244 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wniosek z dnia 11 kwietnia 2022 r. dotyczący uruchomienia rejsów promu pasażerskiego po jeziorze Lubiąż i jeziorze Krajnik uznaje się za niezasadny.

§ 2. 
O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/230/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83