Uchwała nr XXXVI/229/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości RogiNa podstawie art. 18 w ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/229/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi

Na podstawie art. 18 w ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2016 r. przyjmuje kształt załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                       Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXXVI/229/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (775kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:37:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82