Uchwała nr XXXVI/226/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1973), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVI/226/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1973), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                            Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/226/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (537kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96