Uchwała nr XXXVI/225/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXVI/225/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), uchwala się, co następuje


§ 1. 
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Lubniewice nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0024 Lubniewice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 839/18 o powierzchni 0,0592 ha (ul. Cytrynowa), będącej własnością osób fizycznych z przeznaczeniem na drogę gminną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/00027705/4.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                              Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/225/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (300kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:27:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68