Uchwała nr XXXVI/224/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXVI/224/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) uchwala się, co następuje


§ 1. 
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Lubniewice nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0024 Lubniewice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 839/17 o powierzchni 0,1185 ha (ul. Figowa), będącej własnością osób fizycznych z przeznaczeniem na drogę gminną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GW1U/00027904/9.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


                                                                                     Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXXVI/224/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (298kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:13:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75