Uchwała nr XXXVI/223/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) uchwala się co następuje

Uchwała nr XXXVI/223/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) uchwala się co następuje


§ 1. 
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w Lubniewicach, przy ul. Jana Pawła II nr 5, na działce o numerze ewidencyjnym 517 i powierzchni 619 m2, obręb 0024 Lubniewice.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                              Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXXVI/223/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (257kB) pdfmetryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75