Uchwała nr XXXVI/222/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2022/2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/222/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Lubniewice, w roku szkolnym 2022/2023:
- w przypadku oleju napędowego B7 określa na 7,44 zł za litr,
- w przypadku benzyny E5 (liczba oktanowa 98) określa na 8,44 zł za litr,
- w przypadku benzyny E5 (liczba oktanowa 95) określa na 7,93 zł za litr,
- w przypadku gazu LPG określa na 3,87 zł za litr.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                               Przewodniczący
                                                                  Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.1299 z dnia 2022-06-22

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67