Uchwała nr XXXVI/221/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej Lubniewic z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559); art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 51a ust. 1 oraz art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVI/221/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej Lubniewic z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559); art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 51a ust. 1 oraz art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2268) uchwala się co następuje:


§ 1. 
W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt. 5 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymuje następujące brzmienie:
„Ośrodek jest Środowiskowym Domem Samopomocy będącym jednostką dziennego pobytu o profilu B, C i D przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”.;
2) § 3 pkt. 1 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymuje następujące brzmienie:
„Decyzję o skierowaniu osoby do Ośrodka wydaje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach”.
3) § 3 pkt. 2 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymuje następujące brzmienie:
„Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny”.
4) § 3 pkt. 3 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy zostaje wykreślony.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                    Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/221/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (320kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Nowacka
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 12:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104