Uchwała nr XXXV/220/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 kwietnia 2022w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/220/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 kwietnia 2022


w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przebywającym na terenie Gminy Lubniewice może zostać udzielona pomoc polegająca na zapewnieniu:
1) czasowego miejsca pobytu,
2) wyżywienia,
3) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej  oraz innych produktów,
4) innych czynności niezbędnych do bieżącego funkcjonowania;

§ 2. 
Udzielenie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                               Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                            Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXV/220/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 kwietnia 2022 r. (248kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2022, 13:42:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240