NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/197/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza LubniewicNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/197/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic Pana Radosława Sosnowskiego w wymiarze miesięcznym w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 8200 zł;
2) dodatek funkcyjny – 2520 zł.

§ 2. 
Burmistrzowi Lubniewic zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/197/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (226kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 13:12:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 13:16:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 549