NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/194/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie powołania Skarbnika Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXI/194/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Na wniosek Burmistrza Lubniewic z dniem 18 listopada 2021 roku powołuje się Panią Małgorzatę Kuzajewską na stanowisko Skarbnika Gminy Lubniewice.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                    Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/194/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (161kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 09:14:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486