NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/193/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie odwołania Skarbnika Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI/193/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Na wniosek Burmistrza Lubniewic, z dniem 18 listopada 2021 r. odwołuje się Panią Martynę Leszczyłowską ze stanowiska Skarbnika Gminy Lubniewice.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/193/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (159kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 09:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467