NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/191/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości RogiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), uchwala się co następuje

Uchwała nr XXXI/191/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rogi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), uchwala się co następuje


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 0025 – Rogi, gmina Lubniewice o nr ewidencyjnym działki 4/1 i powierzchni 600 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie prowadzi księgę wieczystą KW GW1U/00023549/4.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/191/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (160kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 09:00:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555