NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/185/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXI/185/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:


§ 1. 
Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok, ogłoszoną w komunikacie Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za  rok podatkowy 2022 (Monitor Polski z 2021 r., poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1 kwintal do kwoty  58,55 zł za 1 kwintal żyta.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała  podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


                                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/185/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (190kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2021.2391 z dnia 2021-11-22

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 08:26:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440