Uchwała nr XXX/177/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/177/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §15 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Do Komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych powołanej Uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach powołuje się Radnego Jana Pulkowskiego.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Przewodniczący 
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 14:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85