Uchwała nr XXX/176/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/176/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Do Komisji Rewizyjnej powołanej Uchwałą nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach powołuje się Radnego Jana Pulkowskiego.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                         Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/176/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 13:57:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69