Uchwała nr XXX/180/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami),uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/180/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej mienie komunalne, dotychczasowemu najemcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami),uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, tj. lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz związanego z nim udziału w nieruchomości wspólnej, położonego w miejscowości Jarnatów, pod numerem 37/13, na działce o numerze ewidencyjnym 12/1 i powierzchni 1068 m2, obręb 0023 – Jarnatów, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00003634/1.

§ 2. 
Uchyla się uchwałę nr  XXI/128/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 września 2020 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż przetargową nieruchomości lokalowej w Jarnatowie, stanowiącej mienie komunalne.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                     Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (179kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 13:32:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64