Uchwała nr XXX/179/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/179/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu, 4/60 udziałów Gminy Lubniewice we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Lubniewicach – ul. Spokojna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 595, rodzaj użytku: droga (dr), o powierzchni 0,0708 ha.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                       Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r. (179kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2021, 13:29:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60