Uchwała nr XXIV/159/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 lutego 2021w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2021Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIV/159/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2021

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz w związku z § 68 ust. 4 i § 96 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                      Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIV/159/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. (184kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lutego 2021, 13:11:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116