Uchwała nr XXIV/158/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 lutego 2021w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2021 rokNa podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIV/158/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2021 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                  Przewodniczący
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                              Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXIV/158/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. (199kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lutego 2021, 13:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96