NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/148/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.Na podstawie art. 18b. ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/148/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 18b. ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Po rozpatrzeniu petycję z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycję uznaje się za niezasadną. 

§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (174kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 15:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 540