NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/144/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2020w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Harcerskiej nr 21Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIII/144/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Harcerskiej nr 21

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym, dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 26,83 m2 znajdujących się na I piętrze budynku, położonego przy ul. Harcerskiej 21 na działce nr 633 na okres do 3 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr: GW1U/00022894/0. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. (174kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2020, 15:01:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439