Uchwała nr XXII/140/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 listopada 2020w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXII/140/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 listopada 2020


w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Wyznacza się Panią Martę Gwizdek jako dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 7 października 2019 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r. (176kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 listopada 2020, 22:06:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411