Uchwała nr XXI/130/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na zwrot działek o nr 1008/3 i 1008/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice (Os. Świerczów), do Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5a i 5aa pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 396 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/130/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zwrot działek o nr 1008/3 i 1008/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice (Os. Świerczów), do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5a i 5aa pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 396 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, gospodarowanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych geodezyjnie jako:
- działka nr 1008/3, o powierzchni 0,3374 ha,
- działka nr 1008/4, o powierzchni 0,3494 ha,
położonych w obrębie geodezyjnym Lubniewice, stanowiących własność Gminy Lubniewice, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie księga wieczysta nr GW1U/00024002/5.
 
§2
Zwrot nieruchomości następuje w związku z ich nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) i nie wykorzystaniem na cel określony w umowie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXI/130/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374