NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/129/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lubniewice w nieruchomości położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr ewid. 4/3Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65), uchwala się co następuje

Uchwała nr XXI/129/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lubniewice w nieruchomości położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr ewid. 4/3

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65), uchwala się co następuje


§ 1.
Wyraża się  zgodę na bezprzetargową sprzedaż udziału Gminy Lubniewice w wysokości 1/2, w działce o nr ewid. 4/3, obręb Rogi, o powierzchni 0,0308 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1U/00000792/5.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (174kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584