NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/135/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/135/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i § 78 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach wybrano Radnego Grzegorza Ziołka.
 
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (174kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:40:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429