Uchwała nr XXI/133/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki KomunalnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/133/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, skargę  na Burmistrza Lubniewic i Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalne uznaje się za niezasadną.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (208kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384