NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/134/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania problemu z dostawą wody w miejscowości GlisnoNa podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/134/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania problemu z dostawą wody w miejscowości Glisno

Na podstawie art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uznaje się za zasadną petycję mieszkańców miejscowości Glisno w sprawie problemu z dostawą wody w miejscowości Glisno.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (181kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534