NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/132/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2020/2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/132/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubniewice na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Lubniewice, w roku szkolnym 2020/2021:
- w przypadku oleju napędowego B7 określa na: 4,47 zł za litr,
- w przypadku benzyny E5 (liczba oktanowa 98) określa na: 4,87 zł za litr,
- w przypadku benzyny E5 (liczba oktanowa 95) określa na: 4,5 zł za litr,
- w przypadku gazu LPG określa na: 2,18 zł za litr.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 września 2020 r. (183kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.2188 z dnia 2020-09-23

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:29:12)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (25 września 2020, 08:11:46)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550