Uchwała nr XXI/126/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 września 2020w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/126/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 września 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr VI/34/2019  Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. zmienia się na załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 wrzesnia 2020 r. (355kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 września 2020, 10:02:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62