Uchwała nr XX/125/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XX/125/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.
Po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 r.,
2. sprawozdaniem finansowym za 2019 r.,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 r.,
4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,
 
udziela się Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XX/125/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 czerwca 2020 r. (187kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:30:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318