Uchwała nr XX/124/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XX/124/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Rada Miejska po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2019 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XX/124/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 czerwca 2020 r. (94kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279