Uchwała nr XX/120/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/120/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku:
1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Warszawa - Żoliborz, działka nr 1 znajdująca się na wysokości działki ew. nr 5584, obręb Jarnatów, 69-210 Lubniewice (mapka w załączniku), o długości linii brzegowej wynoszącej 15 m, funkcjonujące od 30 lipca do 27 sierpnia 2020 r.
2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „Hotel Woiński Spa” znajdujące się na wysokości działki nr 1036, 69-210 Lubniewice (współrzędne geograficzne: 52°30'43.04"N, 15°14'22.43"E i 52°30'41.48"N, 15°23'23.35"E), o długości linii brzegowej wynoszącej 50 m, funkcjonujące od 13 lipca do 11 sierpnia 2020 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XX/120/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 czerwca 2020 r. (193kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.1728 z dnia 2020-07-01

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:16:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269