Uchwała nr XX/119/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 czerwca 2020w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/119/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku: Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli „Ośrodek Wypoczynkowy MAGIC CAMPING” znajdujące się na wysokości działki nr 5285, 69-210 Lubniewice (mapka w załączniku), o długości linii brzegowej wynoszącej 100 m, funkcjonujące od 5 lipca do 3 sierpnia 2020 r.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.1727 z dnia 2020-07-01

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 11:56:59)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 lipca 2020, 12:02:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257