Uchwała nr XIX/115/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza LubniewicNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIX/115/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę na  Burmistrza Lubniewic uznaje się za niezasadną.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Miejskiej w Lubniewich z dnia 18 maja 2020 r. (605kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118