Uchwała nr XIX/114/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na terenie Gminy Lubniewice, w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie usług hotelarskich oraz usług gastronomicznych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Na podstawie 18b. ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/114/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia na terenie Gminy Lubniewice, w drodze uchwały za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie usług hotelarskich oraz usług gastronomicznych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Na podstawie 18b. ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu petycji z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycję uznaję za niezasadną.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do pisemnego zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020 r. (648kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109