Uchwała nr XIX/113/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 maja 2020w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/113/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 maja 2020


w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Określa się sezon kąpielowy na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku na okres przypadający pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2020 r.
 
§ 2.
Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w 2020 roku:
1. Kąpielisko położone przy ul. Strzeleckiej 9 w Lubniewicach, OSW „Kaczy Dołek” – jezioro Krajnik, o długości linii brzegowej wynoszącej 62 m, czynne w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.
2. Kąpielisko położone przy ul. Sosnowej 1 w Lubniewicach, OW „Pod Basztą” – jezioro Lubiąż, o długości linii brzegowej wynoszącej 85 m, czynne w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., dla którego organizatorem jest Wojewódzka Rada Koordynacyjna ZSMP.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                              Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 maja 2020 r. (504kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2020.1370 z dnia 2020-05-19

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 maja 2020, 09:00:12)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 maja 2020, 09:09:39)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123