Uchwała nr XVIII/103/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/103/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z wpłaty do budżetu Gminy Lubniewice nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za 2019r. w kwocie 69.546,29zł.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (547kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:14:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146