Uchwała nr XVIII/102/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 marca 2020w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” w ramach Solidarnościowego Wsparcia Osób NiepełnosprawnychNa podstawie art. 18 ust. 1 w związku z z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVIII/102/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 marca 2020


w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020” w ramach Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
Rada Miejska w Lubniewicach wyraża zgodę na przystąpienie w roku 2020 do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XVIII/102/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. (564kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 marca 2020, 09:11:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148