Uchwała nr XVII/100/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 stycznia 2020w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rokNa podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVII/100/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 i § 33 ust. 1 Statutu Gminy Lubniewice, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 23 września 2003 r. Nr 73, poz. 1096 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XVII/100/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (240kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (812kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 09:51:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79