Uchwała nr XVII/99/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomośćNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/99/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości lub ich części, wyszczególnionymi w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVII/99/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (286kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (36kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 09:47:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75