Uchwała nr XVII/98/2020Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 stycznia 2020w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w GliśnieNa podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVII/98/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Gliśnie

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku planuje się likwidację Oddziału Przedszkolnego w Gliśnie wchodzącego w skład  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubniewicach.

§ 2.
Z dniem 01 września 2020 r. planuje się otwarcie Punktu Przedszkolnego w Gliśnie w siedzibie likwidowanego Oddziału Przedszkolnego, w którym zapewni się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego.

§ 3.
Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Lubniewic do wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego, o którym mowa w § 1.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                             Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XVII/98/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. (511kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2020, 09:42:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66